• English
 

Energy Corporations: Sustainable Development and Corporate Social Responsibility

Session AgendaENGFRERUS
Energy Corporations: Sustainable Development and Corporate Social ResponsibilityPDFPDF
Presentations ENGFRERUS
Mr. Erlik Karazhan, Milenium 3.0PDF
Mr. Dmitry Frischin, UN VolunteersPDF
Ms. Saltanat Rakhimbekova, G-GlobalPDF
Mr. Marat Kalmenov, Samruk-EnergyPDF
Mr. Daulet Akhmetov, AES-GIZPDF
Ms. Raushan Beknazarova, KazmunaiGazPDF
Mr. Rzabek Artygaliev, TengizchevroilPDF
Ms. Zarina Bakenova, ShellPDF