• English

"Direction of development of forests in Poland in the context of development of European forests"

Documents

Meeting programme

Presentations

Title

By

File

"ECE Forests in Green Economy" 

Paola Deda, UNECE/FAO Forestry and Timber Section

PDF

"European Outlook Study"

Paola Deda, UNECE/FAO Forestry and Timber Section

PDF

"Lasy i gospodarka leśna w Polsce
w świetle raportu
Stan lasów Europy 2011"

Marek Jabłoński
Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
Instytut Badawczy Leśnictwa

PDF

"State of Forests 1990-2010 PL"

Roman Michalak, UNECE/FAO Forestry and Timber Section

PDF

Contact Point: Paola Deda