• English

"Direction of development of forests in Poland in the context of development of European forests"

Documents

Meeting programme

Presentations

TitleByFile
"ECE Forests in Green Economy" Paola Deda, UNECE/FAO Forestry and Timber SectionPDF
"European Outlook Study"Paola Deda, UNECE/FAO Forestry and Timber SectionPDF
"Lasy i gospodarka leśna w Polsce
w świetle raportu
Stan lasów Europy 2011"
Marek Jabłoński
Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
Instytut Badawczy Leśnictwa
PDF
"State of Forests 1990-2010 PL"Roman Michalak, UNECE/FAO Forestry and Timber SectionPDF

Contact Point: Paola Deda