• English

Reviewed countries

Countries in brown went through the 1st cycle of EPR, green through the 2nd cycle and blue through the 3rd cycle.

UNECE Region

Country

 

First

Second

Third

Albania

 

2002

2012 

 

Armenia

 

2000

 

 

Azerbaijan

 

2003

2011

 

Belarus

 

 

2005

  2016

Bosnia and Herzegovina

 

2004

2011 

 

Bulgaria

 

 

2000

  2017

Croatia

 

1999

2014

 

Estonia

 

1996

2001

 

Georgia

 

2003

2010 

  2016

Kazakhstan

 

2000

2008

 

Kyrgyzstan

 

2000

2009  

 

Latvia

 

1998

 

 

Lithuania

 

1998

 

 

Montenegro

 

 

2007

2015

Republic of Moldova

 

1998

2005

2014

Romania

 

2001

2013

 

Serbia

 

 

2007

  2015

Slovenia

 

1997

 

 

Tajikistan

 

2004

2012

  2017

The former Yugoslav Republic of Macedonia

 

2002

2011

 

Turkmenistan

 

2012 Team

 

 

Ukraine

 

1999

2007 

 

Uzbekistan

 

2001

2010

 

Yugoslavia

 

2002

 

 

 

Beyond UNECE

Morocco

 

2014 Team